IEEE Czechoslovakia Section Annual Meeting 2015

Share

Valná hromada ÄŒeskoslovenské sekce se bude konat v Praze na půdÄ› ÄŒVUT. Hlavním cílem je podat zprávu o stavu financí, o aktivitách a plánech a uzavÅ™ít aktuální rok. Pro účast na valné hromadÄ› je potÅ™ebné se zaregistrovat!

Navíc, pÅ™ed letošní valnou hromadou se uskuteční pÅ™ednáška  Prof. Gianluca Setti (IEEE CASS Distinguished Lecturer): Is Spread Spectrum Clocking Effective for EMI Reduction?. Detaily budou zveÅ™ejnÄ›ny zvlášÅ¥. PÅ™edběžnÄ› se pÅ™ednáška uskuteční v místnosti č.209 na FEL ÄŒVUT od 10:00 do 12:00.

Lokální odborné skupiny mohou pÅ™ed valnou hromadou uskutečnit zasedání jejich výborů. Pro zamluvení místnosti prosím kontaktujte pÅ™edsedu sekce.

K dispozici je také ubytování pro 10 osob systémem "first come - first served". Pro zajednání ubytování prosím kontaktujte pokladníka sekce Ing. Jana Šístka, PhD. (sistekj@fel.cvut.cz)

***

Annual meeting of Czechoslovakia Section IEEE will be held in Prague, Czech Technical University. The main purpose is to report finances, activities and plans and conclude actual year. Please register to attend the event.

In addition, just before the annual meeting, IEEE CASS distinguished lecturer, Prof. Gianluca Setti, will give a lecture on: Is Spread Spectrum Clocking Effective for EMI Reduction? The lecture is organized by IEEE CAS Chapter and will be announced. Preliminary time and place is 10AM - 12AM, FEL CVUT, room No.209.

Local chapters are welcomed to run ex-com meetings before the annual meeting. Please contact the section chair to book a room.

Accomodation is available as "first come - first served", limited to 10 persons. Please contact Dr. Jan Sistek (sistekj@fel.cvut.cz).

   Date and Time

  Location

  Hosts

  Registration • Date: 11 Dec 2015
 • Time: 02:30 PM to 09:00 PM
 • All times are (UTC+01:00) Prague
 • Add_To_Calendar_icon Add Event to Calendar
 • Technická 2
 • Prague, Czech Republic
 • Czech Republic 166 27
 • Building: Fakulta elektrotechnická, CVUT
 • Room Number: 80
 • Click here for Map

 • Starts 29 October 2015 02:00 PM
 • Ends 04 December 2015 11:00 PM
 • All times are (UTC+01:00) Prague
 • No Admission Charge


Agenda

14:30 - 16:00 - Annual Meeting:

 • Welcome speech
 • Financial report
 • Activity report
 • Elections report
 • Legal status of the Section
 • Activity plans

16:00 - 21:00 Reception